REBUILDING
Case study house_DIAGRAM.jpg

AUTRONICA

Autronica

TRANSFORMASJON AV ET IKON

 
Case study house_DIAGRAM.jpg
 

Type: Invitert konkurranse
Client: Selvaag Bolig
Program:  Transformasjon av 70-talls kontorbygg til boliger
Size: 2100 m2 BRA-S
Location: Trondheim, Norge
Status: Levert 2018


Autronicabygningen på Lade har en historie som ikonisk landemerke på Lade, og en fremtid som viktig identitetsmarkør i en ny plan for Lade. Oppgaven for konkurransen var å transformere bygningen fra kontorfunksjon for Autronicas tidligere produksjonslokaler til Selvaag Pluss boliger, et konsept som rommer leiligheter med fellesfunksjoner i 1. etg. Bygget er oppført i 1972, og har kvaliteter som kjennetegner arkitektur fra denne tiden; en tydelig geometrisk form og et robust utrykk der rasjonell byggemåte og estetisk utrykk henger uløselig sammen. Konstruksjonen utrykker et mål om maksimal fleksibilitet i arealbruk, og fasaden er bygget opp av industrielt produserte komponenter og modulbaserte systemer. Bygningen er foreslått vernet av Byantikvaren i Trondheim, med spesielt fokus på eksisterende fasadeutrykk. 

At fasaden inneholder miljøgifter og må rives i sin helhet, gjør at man må tenke annerledes om bevaring. Det handler ikke om å bevare faktisk materialitet, men om å utvikle en ny fasade med samme kvaliteter som den eksisterende. 

Prinsipper for Transformasjon:  

1. Vår overordnede tilgang har vært å gjøre små endringer med stor kvalitativ effekt.  

2. Utvikle planløsninger som tilrettelegger for fleksibilitet innenfor hver enkelt leilighet. 

3. Utvikle en ny fasade som innehar samme kvaliteter som den opprinnelige men som også har egenverdi som ny arkitektur. 

Gata-01 copy.jpg
 

fra kontor til bolig

 
diagramA.jpg

Teknisk bånd i bakkant muliggjør fri plan

diagramB.png

Spesialtilpasset fasade gir optimale forhold for lys og skjerming

 
diagramC.jpg

Sirkulasjon ute/inne

 

gjenskape eksisterende kvaliteter: dobbel fasade-horisontale bånd-åpne hjørner

existing qualities.jpg
 

fleksibel leilighetsmix

små_thumb.jpg

Grunnmodul

store_thumb.jpg

Sammenslått

mix_thumb.jpg

Mix

 

fleksible leilighetsplaner

Plan fleks 01.jpg

Modul B: 65 m2 3-roms

Plan fleks 02.jpg

Modul B: 65 m2 2-roms

Plan fleks 03.jpg

Modul B: 65 m2 2-roms m/alkove

 

nytt fasadesystem

FasadeAxo.jpg
brystning.jpg
 

Lobby

fellesarealer copy.jpg
 
02-01.png
03-01.png