REBUILDING
 Autronicabygningen på Lade har en historie som ikonisk landemerke på Lade, og en fremtid som viktig identitetsmarkør i en ny plan for Lade. Oppgaven for konkurransen var å transformere bygningen fra kontorfunksjon for Autronicas tidligere produksjonslokaler til Selvaag Pluss boliger, et konsept som rommer leiligheter med fellesfunksjoner i 1. etg. Bygget er oppført i 1972, og har kvaliteter som kjennetegner arkitektur fra denne tiden; en tydelig geometrisk form og et robust utrykk der rasjonell byggemåte og estetisk utrykk henger uløselig sammen. Konstruksjonen utrykker et mål om maksimal fleksibilitet i arealbruk, og fasaden er bygget opp av industrielt produserte komponenter og modulbaserte systemer. Bygningen er foreslått vernet av Byantikvaren i Trondheim, med spesielt fokus på eksisterende fasadeutrykk.

Autronica

Type: Invitert konkurranse
Oppdragsgiver: Selvaag Bolig
Program: Transformasjon av 70-talls kontorbygg til boliger
Størrelse: 2100 m2 BRA-S
Sted: Trondheim, Norge
Status: Levert 2018

 Autronicabygningen på Lade har en historie som ikonisk landemerke på Lade, og en fremtid som viktig identitetsmarkør i en ny plan for Lade. Oppgaven for konkurransen var å transformere bygningen fra kontorfunksjon for Autronicas tidligere produksjonslokaler til Selvaag Pluss boliger, et konsept som rommer leiligheter med fellesfunksjoner i 1. etg. Bygget er oppført i 1972, og har kvaliteter som kjennetegner arkitektur fra denne tiden; en tydelig geometrisk form og et robust utrykk der rasjonell byggemåte og estetisk utrykk henger uløselig sammen. Konstruksjonen utrykker et mål om maksimal fleksibilitet i arealbruk, og fasaden er bygget opp av industrielt produserte komponenter og modulbaserte systemer. Bygningen er foreslått vernet av Byantikvaren i Trondheim, med spesielt fokus på eksisterende fasadeutrykk.

Autronicabygningen på Lade har en historie som ikonisk landemerke på Lade, og en fremtid som viktig identitetsmarkør i en ny plan for Lade. Oppgaven for konkurransen var å transformere bygningen fra kontorfunksjon for Autronicas tidligere produksjonslokaler til Selvaag Pluss boliger, et konsept som rommer leiligheter med fellesfunksjoner i 1. etg. Bygget er oppført i 1972, og har kvaliteter som kjennetegner arkitektur fra denne tiden; en tydelig geometrisk form og et robust utrykk der rasjonell byggemåte og estetisk utrykk henger uløselig sammen. Konstruksjonen utrykker et mål om maksimal fleksibilitet i arealbruk, og fasaden er bygget opp av industrielt produserte komponenter og modulbaserte systemer. Bygningen er foreslått vernet av Byantikvaren i Trondheim, med spesielt fokus på eksisterende fasadeutrykk.

Autronica22.png
 At fasaden inneholder miljøgifter og må rives i sin helhet, gjør at man må tenke annerledes om bevaring. Det handler ikke om å bevare faktisk materialitet, men om å utvikle en ny fasade med samme kvaliteter som den eksisterende.  Prinsipper for Transformasjon:  1. Vår overordnede tilgang har vært å gjøre små endringer med stor kvalitativ effekt.  2. Utvikle planløsninger som tilrettelegger for fleksibilitet innenfor hver enkelt leilighet.  3. Utvikle en ny fasade som innehar samme kvaliteter som den opprinnelige men som også har egenverdi som ny arkitektur.

At fasaden inneholder miljøgifter og må rives i sin helhet, gjør at man må tenke annerledes om bevaring. Det handler ikke om å bevare faktisk materialitet, men om å utvikle en ny fasade med samme kvaliteter som den eksisterende.

Prinsipper for Transformasjon:

1. Vår overordnede tilgang har vært å gjøre små endringer med stor kvalitativ effekt.

2. Utvikle planløsninger som tilrettelegger for fleksibilitet innenfor hver enkelt leilighet.

3. Utvikle en ny fasade som innehar samme kvaliteter som den opprinnelige men som også har egenverdi som ny arkitektur.

Autronica.png
Autronica3.png
Autronica4.png
fellesarealer copy.jpg
Autronica5.png