REBUILDING
 Parallelloppdraget skulle undersøke ny bruk av NRKs eiendommer og resultere i en ny masterplan for Marienlyst. I tillegg skulle prosjektet avdekke potensiell ny bruk av Kringkastingshuset, som er delvis fredet av riksantikvaren både med interiør, fasader og omkringliggende landskap.  På grunnlag av byggets særegne betydning i norsk offentlighet og nasjonsbyggingsprosess, samt byggets unike arkitektoniske kvaliteter som et ”gesamtkunstverk”, undersøkte vi å transformere bygget til et hotell med utleibare arealer for arbeidsplasser og kulturproduksjon. Programmet muliggjør dermed offentlig tilgjengelighet til et unikt kulturhistorisk bygg, samtidig som byggets spesifikke dimensjoner kan utnyttes som direkte romlige kvaliteter; tidligere kontorer kan gjenbrukes som både hotellrom og utleibare møterom, mens tidligere studioer kan fungere som utleibare lokaler for lydproduksjon.  Hovedtrekk i det opprinnelige landskapet bevares og styrkes ved en ny storslått inngangssituasjon som rammer inn eksisterende fredete trær og skaper kontakt mellom hotellet og gateplan. Samtidig bygger konseptet videre på eksisterende arkitektur med komplekse, plasskrevende og offentlige funksjoner på bakkeplan og hotellrom med utsikt i slanke rasjonelle toppetasjer. En ny midtre fløy legges til og danner et nytt atrium og indre hage i tilknytning til hotellets lobby og restaurant

NRK KRINGKASTINGSHOTELLET

Type: Paralleloppdrag
Oppdragsgiver: NRK
Program: Hotell (delprosjekt av masterplan)
Sted: Oslo, Norway
Status: Levert 2017
Samarbeidspartnere: Rodeo, HLA, OPAK

 Parallelloppdraget skulle undersøke ny bruk av NRKs eiendommer og resultere i en ny masterplan for Marienlyst. I tillegg skulle prosjektet avdekke potensiell ny bruk av Kringkastingshuset, som er delvis fredet av riksantikvaren både med interiør, fasader og omkringliggende landskap.  På grunnlag av byggets særegne betydning i norsk offentlighet og nasjonsbyggingsprosess, samt byggets unike arkitektoniske kvaliteter som et ”gesamtkunstverk”, undersøkte vi å transformere bygget til et hotell med utleibare arealer for arbeidsplasser og kulturproduksjon. Programmet muliggjør dermed offentlig tilgjengelighet til et unikt kulturhistorisk bygg, samtidig som byggets spesifikke dimensjoner kan utnyttes som direkte romlige kvaliteter; tidligere kontorer kan gjenbrukes som både hotellrom og utleibare møterom, mens tidligere studioer kan fungere som utleibare lokaler for lydproduksjon.  Hovedtrekk i det opprinnelige landskapet bevares og styrkes ved en ny storslått inngangssituasjon som rammer inn eksisterende fredete trær og skaper kontakt mellom hotellet og gateplan. Samtidig bygger konseptet videre på eksisterende arkitektur med komplekse, plasskrevende og offentlige funksjoner på bakkeplan og hotellrom med utsikt i slanke rasjonelle toppetasjer. En ny midtre fløy legges til og danner et nytt atrium og indre hage i tilknytning til hotellets lobby og restaurant

Parallelloppdraget skulle undersøke ny bruk av NRKs eiendommer og resultere i en ny masterplan for Marienlyst. I tillegg skulle prosjektet avdekke potensiell ny bruk av Kringkastingshuset, som er delvis fredet av riksantikvaren både med interiør, fasader og omkringliggende landskap.

På grunnlag av byggets særegne betydning i norsk offentlighet og nasjonsbyggingsprosess, samt byggets unike arkitektoniske kvaliteter som et ”gesamtkunstverk”, undersøkte vi å transformere bygget til et hotell med utleibare arealer for arbeidsplasser og kulturproduksjon. Programmet muliggjør dermed offentlig tilgjengelighet til et unikt kulturhistorisk bygg, samtidig som byggets spesifikke dimensjoner kan utnyttes som direkte romlige kvaliteter; tidligere kontorer kan gjenbrukes som både hotellrom og utleibare møterom, mens tidligere studioer kan fungere som utleibare lokaler for lydproduksjon.

Hovedtrekk i det opprinnelige landskapet bevares og styrkes ved en ny storslått inngangssituasjon som rammer inn eksisterende fredete trær og skaper kontakt mellom hotellet og gateplan. Samtidig bygger konseptet videre på eksisterende arkitektur med komplekse, plasskrevende og offentlige funksjoner på bakkeplan og hotellrom med utsikt i slanke rasjonelle toppetasjer. En ny midtre fløy legges til og danner et nytt atrium og indre hage i tilknytning til hotellets lobby og restaurant

Screen Shot 2019-06-21 at 14.08.46.png
Screen Shot 2019-06-21 at 14.09.20.png
Screen Shot 2019-06-21 at 14.10.35.png
kringkastingshuset_Snitt 1_500.jpg