REBUILDING
Fuglepersp thumb.jpg

NRK MASTERPLAN

NRK masterplan

Endelig situasjonsplan 1_2000-02.jpg
 

Type: Paralleloppdrag
Oppdragsgiver: NRK
Program:  Bolig, hotel, barnehage, offentlig rom
Størrelse: 200.000 m2
Sted: Oslo, Norway
Status: Levert 2017
Samarbeidspartnere: Rodeo, HLA, OPAK

 

Rebuiling var invitert i samarbeid med Rodeo Arkitekter OPAK og HLA til å delta i paralelloppgdrag for å utvikle en ny masterplan for Marienlyst i Oslo som en del av prosessen rundt relokalisering av NRK.  Masterplanen er bygget på følgende prinsipper: 

1. Et urbant rutenett som knytter seg til den omkringliggende bystrukturen og bygger videre på denne ved å legge til offentlige rom.

2. En sentral park som den viktigste funksjonen i området, et strukturerende element som knytter seg til offentlige rom og offentlige programmer. Parken åpner opp mot nord og sør og forbinder Blindern med Majorstuen.

3. Etablering av tre distinkte utviklingssoner innenfor området, som deles inn i blokker med forskjellige typologisk karakter. Viktig her er at bebyggelsen forbindes til de omkringliggende områdene for å sikre at Nye Marienlyst ikke blir en øy, men en integrert del av den eksisterende bystrukturen.

4. Forsterke områdets naturlige egenskaper. Forslaget fokuserer på grønne levende og bilfrie omgivelser. Den gamle Kringkastingshuset holdes synlig fra Sør, og er søkt integrert som en naturlig del av den nye konteksten, transformeres programmatisk til et hotell med felles fasiliteter som er til nytte for universitetet og lokalområdet - og kan tjene som en magnet, som tiltrekker seg folk fra resten av byen og fra regionen.

situasjon%2Bkontekst-01.jpg
diagram.png
Fuglepersp02.jpg
 
axosnitt tårn-01.jpg
Kvartalsnitt+axo-01.jpg
lamellsnitt+axo-01.jpg