REBUILDING
turbin thumb.jpg

Copy of MUNKEHAGEN

Munkehagen bad

transformasjon av verneverdig badehus

 

Type: Direkte oppdrag
Oppdragsgiver OBOS
Program:  Bolig
Size: 1450 m2
Sted: Oslo, Norway
Status: Pågående rammesøknad

Turbinveien 32 tidligere kjent som Munkehagen bad, ble oppført i 1920-årene som badehus tilknyttet Kristiania Renholdsverki Kværnerbyen. Bygningen er regulert til bolig, kontor og allmennyttige formål, samt spesialområde for bevaring. De to nederste etasjene inkl. tilbygg fra 60-tallet fungerer i dag som barnehage og bygningens øvre del skal ombrukes og tilpasses til boligformål. Bygningens bratte takvinkel åpner for bruk av mesaninetasjer og dobbelthøye rom, noe som gir selv de små leilighetene en god romlighet. I prosjektet utforskes slik sett spennet mellom kvalitative og kvantitative verdier. Kun mindre utvendige tiltak gjøres blant annet for å oppnå gode dagslysforhold for boligene, dette gjøres i dialog med Byantikvaren.

UNfold 2-01.png
 
 
Turbinveien.jpg
 
A-20141_Ua_0005_026.jpg
4etasje.jpg
3etasje copy.jpg
2etasje.jpg
 

historiske bilder fra munkehagen bad, del av anlegget til kristiania renholdsverk

OB.Ø61_3655c copy.jpg
Skjermbilde+2018-02-16+kl.+10.25.46.jpg
Skjermbilde 2018-02-16 kl. 10.39.43.jpg