REBUILDING
IMG_6668.jpg

Teisen Vest

teisen vest

velferdsrommet-nye felleslokaler

Type: Direkte oppdrag
Oppdragsgiver: Teisen Vest Borettslag
Program: Transformasjon av fellesvaskeri til felleslokaler
Størrelse: 250 m2 
Sted: Oslo, Norway
Status: Under utvikling, skisseprosjekt levert 2018


Teisen Vest Borettslag er en av de første drabantbyene i Norge og ble tegnet av Frode Rinnan på begynnelsen av 1950 tallet. 

Borettslagets fellesvaskeri er et frittstående bygg med en utmerket beliggenhet sentralt i borettslaget. I løpet av de siste årene har bruken av vaskeriet blitt redusert til et minimum. Det gir en mulighet til å skape et nytt fellesrom som skal bli felleskapets nye sosiale hjerte. 

Prosjektet skaper et fleksibelt og funksjonelt rom som kan brukes på mange forskjellige måter, fra styremøte til barnebursdag, julebord og generalforsamling. En ny planløsning tilpasser bygningen til nye behov, med store glassdører som kobler fellesrom til nærliggende lekeplass, delvis fjerning av himling skaper større romfølelse og akustiske gardiner skaper fleksible romskiller. Samtidig bevares eksisterende identitet og materialuttrykk gjennom blant annet fargebruk. Dette kommer særlig til utrykk i vaskerirommet; bygningens hovedrom.

IMG_6659.jpg
 
Eksisterende situasjon: Fellesvaskeri

Eksisterende situasjon: Fellesvaskeri

Ny situasjon: Felles velferdsrom

Ny situasjon: Felles velferdsrom

 
Fellesvaskeriet

Fellesvaskeriet

IMG_6703.jpg
IMG_2071b.jpg